Din kundvagn

Gå till kassan
Antal: 0
Totalt: 0 kr

Varselmärkning

Vi har ett gediget utbud av varningsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar och skyltar för brand, räddning och utrymning enligt AFS 2014:40, samt skyltar för farliga ämnen enligt CLP/GHS. Vi erbjuder även skyltar för cisterner.

Vi erbjuder även skyltar för cisterner.

Kombiskylt

Kombiskyltar

Vi är specialister på att kombinera rätt symboler och budskap i rätt ordning genom våra kombiskyltar, som samlar ihop budskapet på ett och samma ställe. Budskapet blir då mycket lättare att uppfatta och du slipper montera flera varningsskyltar, förbudsskyltar, påbudsskyltar och andra skyltar.


Vi producerar varningsskyltar för personlig säkerhet, så som självhäftande dekaler, plastskyltar och aluminiumskyltar.

 


Nya regler! AFS2014:40 ändrar varningsskyltar

I 2014 års utgåva av vår katalog presenterade vi enbart nya internationella varselsymboler enligt SS-EN-ISO 7010.
Arbetsmiljöverket ignorerar dock denna nya globala standard i och med nya AFS2014:40 som behåller de gamla
varselskyltarna enligt AFS2008:13. Dock med den viktigaändringen att gula varningsskyltar för kemiska risker som
har motsvarande CLP/GHS-piktogram byts ut mot dessa. Denna tolkning gör så vitt vi förstår enbart Sverige.

Gamla varningssymboler

Varningsskyltarna ovan ska enligt nya AFS2014:40 ersättas av nedanstående CLP/GHS faropiktogram.
Detta gäller såvitt vi förstår inte bara för märkning av förpackningar, rör och tankar enligt CLP/GSH direktivet utan även för vanliga varningsskyltar enligt AFS2008:13.

  • AFS2014:40 trädde i kraft 1 juni 2015 och utbytet ska vara klart senast 1 juni 2019.

Kategorier

Arbetsområden

Din kundvagn

0 kr

Inga produkter i varukorgen

Du måste beställa för minst 0 kr innan du kan gå till kassan